Skuteczne i wygodne systemy dezynfekcji osób

Przemieszczanie się osób pomiędzy obszarami o różnym ryzyku występowania wirusa zwiększa prawdopodobieństwo jego transmisji, a w efekcie kontaminacji obiektów. Żeby temu przeciwdziałać, jednocześnie utrzymując niezmiennie wysoki poziom bezpieczeństwa obiektu należy sięgnąć po skuteczne i wydajne systemy dezynfekcji osób. Są nimi m.in. bramki dezynfekcyjne, które zapewniają kompleksową dekontaminację osób przez nie przechodzących – nie tylko rąk, ale również ubrań, włosów i obuwia. Ze względu na wysoką skuteczność bramki dezynfekcyjne bardzo dobrze sprawdzają się jako środki profilaktyki w średnich i dużych zakładach pracy oraz jako systemy dezynfekcji osób w obiektach i ośrodkach medycznych – szpitalach, poradniach, laboratoriach. Jak korzystanie z kurtyn sanitarnych wygląda z perspektywy użytkownika?

Działanie bramki dezynfekcyjnej – trzy kroki do poprawy bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego

Bramki dezynfekcyjne poszczególnych producentów mogą się od siebie różnić pod względem obsługi. W przypadku systemów marki SEQUOIA TECH dezynfekcja osób przebiega w sposób bezdotykowy. Jest szybka i de facto nie wymaga od użytkowników systemu podejmowania żadnych dodatkowych działań. W przypadku obiektów wysokiego ryzyka bramki lokuje się przy wejściu i wyjściu z budynku, a nie rzadko także w przejściach pomiędzy kolejnymi strefami. Osoba wchodząca do budynku przechodzi przez bramkę i wychodzi po jej drugiej stronie. Cały system jest w pełni zautomatyzowany. Przy wejściu do śluzy zielona lampka sygnalizuje, że bramka jest gotowa do pracy. Użytkownik wchodzi do środka, a detektor ruchu uruchamia natrysk. Dla podniesienia skuteczności dezynfekcji poleca się podniesienie rąk do góry i powolny obrót wokół własnej osi. Programator natrysku środka dezynfekującego wyłącza się po upływie wskazanego czasu – natrysk można ustawić na okres od 3 do 15 sekund. Krótki czas dekontaminacji znacząco wpływa na przepustowość bramki, dzięki czemu ani na wejściu, ani na wyjściu z obiektu nie tworzą się niepożądane w obecnej sytuacji epidemiologicznej zatory czy kolejki.