SEQUOIA TECH sp. z o.o.
98-235 Błaszki, POLAND, ul. Przemysłowa 10
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi,
KRS 0000096978, NIP 7272361885
Kapitał zakładowy: 50 000 zł

Formularz kontaktowy